Dari

Anti-Discrimination NSW (دفتر مبارزه با تبعیض NSW)

 

ما نهادی از دولت ایالتی نیو ساوت ولز هستیم که  Anti-Discrimination Act 1977 (the Act) (قانون علیه تبعیض 1977 (قانون)) را اجرا می‌کنیم. ما خدمات رایگان ارائه می دهیم و کوشش می کنیم تبعیض را در New South Wales (نیو سوت ولز) از طرق ذیل از بین ببریم: 
 • جواب دادن به سوالات 
 • فیصله آشتی جویانه شکایات
 • افزایش آگاهی در مورد تبعیض و تأثیرات آن
 • مدیریت درخواست های معافیت از قانون برای اجازه دادن به افراد خاص برای بهبود دسترسی به مشاغل، پروگرام ها، خدمات یا امکانات خاص
 • مشوره به دولت درمورد مسائل تبعیضی.

تبعیض چیست؟

تبعیض زمانی اتفاق می افتد که با کسی برخورد ناعادلانه صورت گیرد ، به این دلیل که وی دارای خصوصیاتی است یا فرض گرفته می شود که چنین است که توسط قانون نیو ساوت ولز محافظت می شود

این خصوصیات عبارتند از:

 • معلولیت (شامل بیماری ها و عارضه ها)
 • جنسیت (شامل حامله گی و شیر پستان دهی)
 • نژاد
 • سن
 • وضعیت تاهل یا خانواده گی
 • همجنس گرایی
 • تغییر جنسیتی بودن
 • مسئولیت های شخص مراقب.

تبعیض در مکان های عمومی خاص که در ذیل آمده اند، خلاف قانون است.

 • محل کار
 • محیط های تعلیمی
 • مکانی که اجناس و خدمات ارائه می شود
 • مکانی که محل سکونت ارائه می شود
 • در داخل کلوب های ثبت شده

تبعیض در مستولیت های مراقبتی، صرف بر خلاف قانون کار است.

آزار جنسی

آزار و اذیت جنسی شخصی خلاف قانون است. آزار و اذیت جنسی هر نوع رفتار ناخوشایند از نوع جنسی است که باعث می شود کسی احساس آزردگی ، تحقیر یا ارعاب کند.
می تواند شامل موارد ذیل باشد:
 • اغوای جنسی
 • درخواست ها برای لطف جنسی
 • حرکات، شوخی یا اظهار نظرهای جنسی.

فحاشی

فحاشی یک رفتار در مجامع عمومی است که می تواند باعث نفرت، تحقیر جدی یا تمسخر نسبت به یک شخص یا گروپ شود. فحاشی با خصوصیات خاص بر خلاف قانون است.

این خصوصیات عبارتند از:

 • نژاد
  دین
 • همجنس گرایی
 • تغییر جنسیتی بودن
 • مصاب بودن به HIV / ایدز.

هرگونه اقدام در مجامع عمومی که به دلیل نژاد، اعتقادات یا وابستگی مذهبی، تمایلات جنسی، هویت جنسیتی، دو جنسی بودن یا مصاب بودن به HIV / ایدز ، تهدید یا تحریک خشونت علیه گروپی باشد، جرم کیفری است که باید به پولیس ارجاع شود.

قربانی شدن

در صورتی که به دلیل طرح شکایت به خاطر تبعیض و یا قصد انجام آن و یا به علت اینکه معلومات و شواهد در مورد شکایت مربوط به تبعیض ارائه کرده اید با شما بد رفتاری شده باشد، این حالت شما قربانی شدن نامیده می شود. قربانی شدن در نیو ساوت ولز غیر قانونی است.

اگر تجربه تبعیض داشتید چه باید بکنید؟

با خدمات پاسخ به پرسش های Anti-Discrimination NSW (مبارزه با تبعیض NSW) با شماره 02 9268 5544 و یا شماره 1800 670 812 در تماس شوید و یا یک ایمیل به نشانی adbcontact@justice.nsw.gov.au روان کنید. حتی اگر اطمینان ندارید که شرایط شما و یا آنچه برای شما رخ داده است بر خلاف قانون است و یا متقاضی دریافت معلومات راجع به قوانین ضد تبعیض NSW هستید، می توانید با ما در تماس شوید.
 
اگر مورد تبعیض، آزار جنسی، تهمت و افترا قرار گرفته اید و یا شوق به شکایت رسمی از یک شخص و یا یک کمپانی دارید، لطفا از فرمه شکایت ما استفاده کنید. شما می توانید شکایت خود را به هر زبانی بنویسید و ما آن را به انگلیسی بدون کدام هزینه ای ترجمانی خواهیم کرد. شکایت خود را با یک ایمیل به نشانی complaintsadb@justice.nsw.gov.au روان کنید. . اگر نوشتن شکایت برای شما دشوار است، شما می توانید برای گفت و گو در مورد دیگر انتخاب های موجود برای تسلیم شکایت با ما به تماس شوید.
 
در صورت ضرورت به ترجمان شفاهی برای دسترسی به هر یک از خدمات ما، لطفاً با Translating and Interpreting Service (خدمات ترجمان کتبی و شفاهی) به شماره 131 450 تلیفون کرده و بخواهید ارتباط شما را با Anti-Discrimination NSW (دفتر مبارزه با تبعیضNSW) با شماره 02 9268 5544 برقرار نمایند.
 
در صورت ضرورت به کمک حقوقی, با قسمت دسترسی به خدمات حقوقی (Law Access) به شماره 1300 888 529در تماس شوید.
 
در صورتی که در معرض تبعیض، تهمت و یا افترایی قرار گرفته اید که جرم محسوب می شود لطفاً با پولیسNSW در تماس شوید.

وقتی نزد Anti-Discrimination NSW (مبارزه با تبعیض NSW) طرح شکایت می کنید چه اتفاقی رخ می دهد؟

نقش ما این است که به شما و طرف مقابل برای رسیدن به یک راه حل کمک کنیم. به هنگام دریافت شکایت شما در صورتی که چنین به نظر رسید وضعیتی خلاف قانون است، ما شکایت شما را به مرحله بعدی روان می کنیم.
 
ما در عرض دو هفته پس از دریافت شکایت از طریق تلیفون و یا کاغذ با شما در تماس خواهیم شد. به هنگام گفت و گو با شما، ما ممکن است هرگونه معلومات مورد نیاز خود را از شما درخواست کنیم. ما همچنین چگونگی بررسی شکایت را با شما در میان خواهیم گذاشت.
 
شخصی که شما از او شکایت کرده اید متهم(جواب گو) نامید می شود ما یک کاپی از شکایت شما و هر نوع مدرک ارائه شده به همراه با یک نامه که در آن قانون مربوطه را توضیح می هد را به جواب گو روان می کنیم. پس از آن جواب گو فرصت خواهد داشت که جواب بدهد.
 
اگر این اقدامات موضوع را فیصله ندهد، ممکن است نشستی با حضور شما و جواب گو برگزار کنیم. این جلسه کنفرانس آشتی جویی نام دارد. آشتی جویی برای هر دو طرف فرصتی را فراهم می کند تا در کنار یکدیگر بنشینند و راه های حل اختلاف را بررسی کنند.
 
ما نمی توانیم از کسی جانب داری کنیم و یا به شما مشوره حقوقی بدهیم. در صورتی که نتوانیم به حل اختلاف کمک کنیم شما ممکن است بتوانید شکایت خود را به the NSW Civil and Administrative Tribunal (دادگاه امور مدنی و اداریNSW) ارائه کنید.
 

مروری بر سازمان ضد-تبعیض NSW

طی مراحل شکایت در سازمان ضد-تبعیض NSW

Last updated:

24 Jan 2024

Was this content useful?
We will use your rating to help improve the site.
Please don't include personal or financial information here
Please don't include personal or financial information here

We acknowledge Aboriginal people as the First Nations Peoples of NSW and pay our respects to Elders past, present and future. We acknowledge the ongoing connection Aboriginal people have to this land and recognise Aboriginal people as the original custodians of this land.

Top Return to top of page Top